ANGELA

女歌手小背心未入行樣曝光 巴打:而家係整容失敗嘅樣

近年網絡上出現一位自稱「小背心」嘅歌手,因為佢經常著住件小背心喺facebook開live,自彈自唱,後期喺演唱會中揭開面具,公開真身原來係許靖韻(Angela)!自從現真身後,fans一直對許靖韻不離不棄,但亦有大批hater搵到許靖韻以前舊相,簡直係兩個人黎,大家未見過就一齊評下究竟係咪整容啦!

最底有未入行相睇!

講句對白黎聽下?