thai_feature

【LADY’S ONLY】泰國髮型屋搞「新玩意」、仲提供埋特別服務!

講起旅行,大家可能會諗起「平食、平買、平玩」,當然有人比較「豪」啦。咁講起泰國,就會諗起泰拳,當然亦有人諗起「人妖」啦。基本上,泰國生活都可以算得上「多姿多采」,只要你接受得到。而今時今日假如你會去泰國,可能又多個「景」「點」喇。想剪吓髮、洗吓頭,又希望「眼睛去旅行」嘅你,以大隻鮮肉型男為主題嘅髮型屋就岩晒你!

泰國鮮肉型男髮型屋

講句對白黎聽下?