cdfdf

蕭正楠背住翠如搵… 仲搞到人哋呼吸困難

「美女廚房,食咗先講!」呢句熟到爛嘅口號又嚟喇,原來已經係十二年前,新一輯《美女廚房》六月就有得睇!今輯節目主持蕭正楠、張振朗日前就聯同18位美女學徒出席宣傳活動,蕭正楠曾經公開指女友黃翠如係「地獄廚神」,依家佢話女友廚藝已大躍進,會力爭對方上節目晒廚藝,順道為女友搣甩惡名!

《美女廚房》蕭正楠 要為翠如平反

講句對白黎聽下?