vfvfdv

Jeana素顏上陣未驚過 巴打:仲靚過依家嘅張柏芝

藝人拍劇好多時都濃妝上陣,冇計啦你估個個明星皮膚都咁好嘅咩?不過呢個女演員拍《飛虎之潛行極戰》嗰時就素顏上陣,話寫實啲喎,不過佢素顏睇落皮膚真係超好喎!好多巴打都覺得佢素顏好靚,講緊嘅就係何佩瑜(Jeana)。最近《飛虎之潛行極戰》熱播中,有份參演嘅Jeana就飾演吳卓羲女朋友,喺劇中佢仲主動要求素顏演出!Jeana今次就飾演孤苦伶仃嘅凌文洛,俾梁烈唯飾演嘅恐怖份子Kenny利用,之後愛上吳卓羲,於是決定擺脫Kenny,同吳卓羲一齊。

講句對白黎聽下?