res03_attpic_brief

TBB安排王浩信唱歌挽救形象 網民:條仆街侮辱咗首歌

王浩信於TBB節目《流行經典50年》獻唱,有網民表示王浩信係唱得好聽有感覺,畢竟王浩信係歌手出身,但就有網民不滿王浩信唱呢首歌,指佢侮辱咗首歌喎。不過花生佬聽完首歌,就好好奇到底真係唱俾老婆陳自瑤YoYo聽,定其實係唱俾「小三」聽?

王浩信日前於TBB節目《流行經典50年》獻唱,被指憑歌寄意唱俾老婆陳自瑤YoYo聽,有網民表示王浩信唱得好聽有感覺!

講句對白黎聽下?