hhh

《#後生仔》波波黑歷史公開 ‘‘都唔知俾條仔帶過幾多次帽’’

做得藝人或者KOL就預咗俾人負皮,今次連登仔就大爆喺《#後生仔傾下偈》黃凱儀(波波)嘅黑歷史,仲有網友質疑佢對波係墊出嚟。

講句對白黎聽下?

識睇睇埋