feature_18184880075c35b5d47b584拷貝

要用放大鏡先見到個餡!網民買火腿牛角包中伏

正所謂「圖片只供參考」,相信有唔少消費者都曾經誤信圖片而買咗伏嘢。今次就有網民喺連登以「啱啱食左個麵包店既(嘅)火腿牛角包,師父刀功同手勢都係世界級」為題開帖,仲上載咗幾張火腿牛角包嘅相,如果唔細心啲睇真係搵唔到塊火腿喺邊!

網民買火腿牛角包中伏

講句對白黎聽下?

識睇睇埋