13810792115c5d5f35a3b4e_8942002935c609492947e8

回顧56歲周星馳年輕經典相 當年青春氣息澎湃!

近來無綫深宵重播周星馳經典神劇《 蓋世豪俠 》,最近星爺又有導演新作《 新喜劇之王 》賀歲,今期食住個勢搜羅呢位「 喜劇之王 」嘅初期圖片,張張經典!

撰文:東方新地|圖片:東方新地

講句對白黎聽下?

識睇睇埋