chinacapfea

解放軍艦艇訪澳狂搬奶粉 網民:中國首艘走水貨軍艦上線啦!

解放軍海軍的三艘軍艦,崑崙山艦、許昌艦、駱馬湖艦在周一抵達澳洲悉尼進行友好訪問。殊不知當地電視台就影到解放軍喺超市,一大箱一大箱嬰兒奶粉咁買,然後搬上戰艦。澳洲民眾就表示強烈不滿並取笑:「咁大個國家連奶粉都做唔到?」

來源:澳洲 7News/《澳洲人報》、中國國防部

講句對白黎聽下?

識睇睇埋