damacapfea

強國大媽自創閃燈滅蚊廣場舞 網民:自帶閃光舞台效果

強國大媽熱愛廣場舞嘅程度唔係一般人能夠想像,亦不時有新聞指她們發出的噪音擾民。最近中國吉林省吉林市嘅大媽又有新玩法,就係拎住電蚊拍嚟跳,佢地名為「曳步滅蚊舞」,直接將廣場舞提升咗一個層次。

來源:梨視頻

講句對白黎聽下?

識睇睇埋