hkmacapfea

港媽埋單向收銀掟信用卡 歪理教女網民嬲到爆

正所謂行行出狀元,每一個行業都需要有人願意去做,社會先可以正常運作。不過,總會有人自以為高高在上,睇唔起其他人之餘更會用說話去傷害人。早前有網民投稿至「西客之道Hispitality SecretFacebook專頁,表示過往做兼職時,就曾經受到顧客不尊重對待。

撰文:Evita | 圖片:新傳媒圖片庫、西客之道Facebook

講句對白黎聽下?