plastichub_featureimage_2

【生仔要考牌】小學雞文具店偷嘢斷正 怪獸家長死撐:攞咗你啲嘢走啫

所謂「小時偷針,大時偷金」,孩子的價值觀從小建立錯誤,長大後或會犯下更大的錯誤。近日,有一名任職售貨員的網民在facebook分享,識破一名小學生在店內盜竊,而媽媽為保護兒子,一直否認兒子偷竊「只不過攞咗你啲嘢走,會再返嚟畀錢」。

撰文:TLY | 資料授權:西客之道 | 圖片:新傳媒資料庫

講句對白黎聽下?