plastichub_featureimage_2

獅子狗除咗打邊爐仲可以點食? 創意料理食譜大公開

究竟係獅子狗定竹輪?其實獅子狗只係港澳地區別稱,竹輪(ちくわ)先係日本正宗嘅傳統叫法。不過唔理叫咩名都好,獅子狗就由細食到大,但始終都係得打邊爐淥熟或者BBQ時燒熟,實在有啲悶。而獅子狗又係人氣食物,所以就搵咗兩種簡單又好食嘅獅子狗料理方法推薦比大家!

撰文:GW|照片授權:misstalovecooking和味放送

講句對白黎聽下?