plastichub_featureimage_2

陳奕迅係王祖藍表哥、荷蘭叻同某男歌手係叔侄 14個估唔到嘅明星親戚組合

陳奕迅原來係王祖藍表哥、許紹雄係魯迅侄子!有些明星,唔講唔知原來他們有親戚關係,以下14個明星親戚組合,你又知道幾多個呢?

撰文:Dap | 圖片來源:Instagram、微博、新傳媒資料庫 | 編輯:GW

講句對白黎聽下?