plastichub_featureimage_2

【空姐爆料】小心中伏!千祈唔好叫熱飲 5件搭飛機要注意嘅事

唔知大家對飛機上嘅知識又知幾多呢?今次就有空中服務員大爆料,飛機上有咩應該飲,又有咩唔應該做,一齊嚟睇下以下呢幾點啦!

撰文:KM | 圖片來源:新傳媒圖片庫、《衝上雲霄II》

講句對白黎聽下?