aajaja

簡淑兒定江嘉敏 無綫嫩口小花你揀邊個?

無綫上位小花簡淑兒呢期人氣再度急升 ,佢之前喺大台劇《迷》扮田蕊妮女兒,學生妹look又pure又true,喺《平安谷》又有不俗發揮,依家新劇《波士早晨》又見到佢,人氣勁升!不過同台嘅23歲宅男女神江嘉敏都唔輸蝕,拜去年《親親我好媽》純情學生妹形象所賜,成為新一代氣質女神,火速在網絡走紅,而在新劇《兄弟》升呢做女一,江嘉敏同男主角王浩信有唔少對手戲。唔知大家喜歡邊個多啲呢?!

簡淑兒

講句對白黎聽下?